18. 12. 2018

Dopravní značky a jejich význam II

V první části tohoto článku jsme se věnovali základnímu rozdělení dopravních značek. Dnes se podíváme na další kategorie - svislé značky výstražné, značky upravující přednost, zákazové značky, příkazové značky, dodatkové tabulky a jiné. V případě vodorovných dopravních značek se podíváme na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání a ostatní vodorovné dopravní značky. Toto rozdělení a další nezbytné informace lze najít ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. a paragrafu 63 zákona o silničním provozu, jenž se detailně věnují popisu, specifikacím a výkladu dopravního značení.

 

 

Svislé

Svislé značky výstražné upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Značky upravující přednost pak stanoví přednost v jízdě v provozu, zákazové značky ukládají účastníku provozu zákazy nebo omezení, příkazové značky naopak příkazy a dodatkové tabulky a tzv. určené symboly upřesňují význam dopravního značení, nebo jeho rozsah – například zákaz vjezdu pouze pro nákladní automobily. Informativní jsou pak tou skupinou dopravních značek, které (jak název napovídá) přinášejí nějakou informaci – značky s označením měst, autobusových zastávek, nebo třeba doporučené rychlosti.

 


Vodorovné

Vodorovné dopravní značky známe jako všechny ty namalované čáry, které vídáme na silnicích - označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání a podobně.

 

 

A další…

Zvláštní kategorií dopravního značení jsou potom světelné signály, čili semafory všeho druhu a také akustické signály – především signalizace na železničních přejezdech a zařízení určená pro orientaci nevidomých, například na přechodech pro chodce.

A závěrem je třeba zmínit, že i dopravní zařízení jako jsou kužely, směrové desky a dopravní sloupky patří také mezi oficiální a zákonem stanovené dopravní značení.