Úvod » ADMINISTRATIVA » - Část II.

ADMINISTRATIVA / - Část II.

DALŠÍ POSTUP:

Podání žádosti

K žádosti je nutné přiložit dvojmo situaci s návrhem dopravního značení.

Dále je potřeba:

  • Zakreslit návrh (HAREX INVEST s. r. o. zajišťuje) do katastrální mapy (popř. do jiné) tak, aby byly zřejmé i širší vztahy. ---> Poptat cenu ZDE.

  • Souhlas PČR (HAREX INVEST s. r. o. zajišťuje) - dopravní inspektorát Sokolov, Cheb, Karlovy Vary - podle místa instalace požadovaného značení.

  • Souhlas vlastníka komunikace (=> urychlení vyřízení žádosti) - Magistrát města Sokolov/Cheb/Karlovy Vary).

    • Podle místa instalace požadovaného značení (např. místní komunikace Karlovy Vary - odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary.
    • Přiložením souhlasu dotčeného orgánu.

Následně odbor dopravy příslušného MM stanoví dopravní značení.

  • Záleží na typu dopravního značení.
  • Opatření obecné povahy musí být vyvěšováno k případným připomínkám.

Po obdržení rozhodnutí o stanovení dopravního značení je možné dopravní značení na komunikaci umístit.